Tuki ja vapaaehtoistyö

Olet lämpimästi tervetullut mukaan vapaaehtoistyöhön!

Suomen Elijah ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta rahoitetaan koulutus- ja seminaarimaksuilla, sielunhoitoasiakkaiden vastaanottomaksuilla, omaehtoisilla ilman rahankeräystä saatavilla lahjoituksilla sekä testamenteilla. Yhdistyksen tarkoituksena on kristillisen sielunhoitotyön edistäminen.

Merkittävä osa Suomen Elijahin toiminnasta perustuu vapaaehtoistyöhön.  Rukoustuki on hyvin tärkeää. Toimintatapamme on muutoksessa vuosina 2017 ja 2018. Suomen Elijah ry:n toiminta muuttuu entistä suuremmalta osalta vapaaehtoistyöhön perustuvaksi. Tarvitsemme erilaisiin käytännön tehtäviin vastuunkantajia, jotka vapaaehtoistyöllään mahdollistavat yhdistyksen toiminnan. Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan vapaaehtoistyöhön: vapaaehtoistyönassistentti 045-8613001, eh.vapaaehtoiset(at)gmail.com

Suomen Elijah ry:llä on ollut pitkään voimassa oleva Poliisihallituksen lupa rahankeräyksen toimeenpanemiseen, ja viimeisin lupa nro POL-2015-10201 on myönnetty 17.12.2015, voimassa 1.1.2016-31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomen Elijah ry kiittää kaikkia lahjoittajia rahankeräystilin kautta vuosin varrella antamastanne tuesta.

Vaikka julkinen rahankeräys tukimuotona on ollut menneinä vuosina tärkeä, niin yhdistys on päättänyt olla hakematta 1.1.2018 alkaen uutta rahankeräyslupaa. Rahakeräystilin FI79 8000 1671 1040 90 pankkiyhteys päättyy 31.12.2017. Suomen Elijah ry tulee lopettamaan luvanvaraisen julkisen vetoamisen ja poistamaan 31.12.2017 mennessä rahankeräykseen liittyvän materiaalin esitemateriaalistaan ja internetistä.

Päätös johtuu pääosin yhdistyksen muuttuneesta toimintatavasta, joka perustuu entistä enemmän vapaaehtoistyöhön. Lisäsyynä tähän on rahankeräyslain tulkintamuutosten jo ennestään raskaaseen lupa- ja raportointiprosessiin aiheuttama hallinnollisen työn lisääntyminen ja tätä kautta huomattavasti kohonneet kustannukset.

Mitä eroa on luvanvaraisella rahankeräyksellä ja omaehtoisella lahjoituksella?

Jos on kysymyksessä luvanvarainen rahankeräys, niin henkilö joka siihen osallistuu, tekee lahjoituksen. Luvanvaraista rahankeräyksestä tekee siis se, että ihmisiin vedotaan ja rahaa pyydetään.

Jos taas kyse on spontaanista lahjoituksesta, jossa henkilö lahjoittaa rahaa ilman että häneen on mitenkään vedottu, niin se ei ole rahankeräystä. Jos joku henkilö haluaa spontaanisti luovuttaa rahaa hyviksi katsomiinsa tarkoituksiin, niin se ei lain mukaan ole luvanvaraista vaan omaehtoista lahjoittamista.

Lisäksi naapuriapua ei pidetä rahankeräyksenä. Naapuriapu on toimintaa, jossa läheiset auttavat erilaisiin vaikeuksiin joutunutta henkilöä tai perhettä. Naapuriapua voivat antaa ystävät, tuttavat, sukulaiset ja samalla paikkakunnalla asuvat henkilöt. Naapuriapu perustuu siis siihen, että apua antavat henkilöt tuntevat autettavan jollain tavalla. Naapuriapu voi olla tavaran, rahan tai työpanoksen antamista. Naapuriapuna ei ole sallittua toteuttaa rahankeräystä, toisin sanoen yleisöön ei voida vedota rahalahjoitusten antamiseksi esimerkiksi internetissä. Rahana annettavan naapuriavun tulee perustua oma-aloitteisuuteen.