Koulutus

Sielunhoidon perusopetuksen jaksot:
MUUTTUMISEN MAHDOLLISUUDET
MUUTTUMISEN ESTEIDEN YLITTÄMINEN
SIELUNHOIDON ERITYISALUEITA, osa 1
SIELUNHOIDON ERITYISALUEITA, osa 2

Koulutukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen jättämällä nimesi ja yhteystietosi sähköpostiimme elijah(at)elijah.fi. Kerro myös mihin koulutukseen osallistut.

Lisätietoa Suomen Elijah ry:stä
Suomen Elijah ry on osa kansainvälistä Elijah House järjestöä, joka varustaa ihmisiä yli seurakuntarajojen mm. järjestämällä sielunhoidon koulutuksia, opetuspäiviä, seminaareja. Kun yksilöiden sydämet pääsevät paranemaan koituu se koko seurakunnan, perheen, yhteisön paranemiseksi.
Elijah Housen pääpaikka on Yhdysvalloissa. Toimintaa on maailmanlaajuisesti kymmenessä eri maassa. Euroopan Elijah House keskus on Itävallassa
Elijah House toimii lisäksi seuraavissa maissa: Australia, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Guam, Japani, Malesia, Taiwan, Uusi-Seelanti. Lisäksi useassa maassa ollaan aloittamassa Elijah House toimintaa.

********************************************************************************************************

Kristittynä kasvamisesta, sielunhoidosta ja sisäisen ihmisen paranemisesta ja hoitamisesta 

 • Suosittelemme kaikille kristityille jaksoja MUUTTUMISEN MAHDOLLISUUDET ja MUUTTUMISEN ESTEIDEN YLITTÄMINEN. Ne muodostavat perustason sielunhoidon koulutuksen, joka on Suomen ACC ry:n akkreditoima.
 • Koulutusmateriaalin on kehittänyt amerikkalainen pastoripariskunta John ja Paula Sandford yhdessä Elijah Housen kansainvälisen henkilökunnan kanssa. Opettajina kursseilla toimivat suomalaiset ja kansainväliset Elijah House -kouluttajat.
 • Koulutusta järjestetään arki-iltoina ja viikonloppuisin. Opetus toteutetaan luennoitsijoiden antamana lähiopetuksena ja/tai audiovisuaalisesti. Koulutuksen aikatauluja ja paikkaa voidaan sovittaa ryhmän tarpeiden mukaan. Sopimuksesta järjestämme koulutuksia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ota yhteyttä toimistoomme elijah(at)elijah.fi
 • Opetuksesta hyötyvät kaikki elämäänsä muutosta tai paranemista haluavat sekä ihmissuhdetaitoja tarvitsevat. Koulutus sisältää luentoja, pienryhmätyöskentelyä, kotitehtävien tekemistä ja käytännön kuuntelemistilanteiden seuraamista.
  Opiskelijoilla on pienryhmissä mahdollisuus kertoa kokemuksistaan opetuksessa esitettyjen asioiden vaikutuksista omassa elämässään. Pienryhmässä harjoitellaan myös opetettujen asioiden soveltamista kurssilaisten omaan elämään.
  Ryhmässä harjoitellaan rukouksen ja parantavan yhteyden vastaanottamista.
 • Sielunhoidon perustason koulutuksen (jaksot 1 ja 2) jälkeen on mahdollisuus suorittaa sielunhoidon opetuksen jaksot 3 ja 4, jotka keskittyvät sielunhoidon erityisalueisiin.

Lisää Sielunhoidon koulutusten perusteista

*******************************************************************************************************

MUUTTUMISEN MAHDOLLISUUDET
Elijah House -sielunhoidon raamatulliset perusteet
Kristillisen sielunhoidon osatekijät
Perusluottamus
Tunteiden ilmaiseminen
Katkerat juuret
Anteeksiantaminen
Anteeksipyytäminen, parannuksenteko ja hyvitys
Isän ja äidin kunnioittaminen
Millainen käsitys sinulla on Jumalasta?
Kivisydän ja sisäiset valat
Suorituskeskeisyys
Parantavan elämäntavan osa-alueet

********************************************************************************************************

MUUTTUMISEN ESTEIDEN YLITTÄMINEN
Sielunhoidolliset taidot 1: Kunnioittava kuunteleminen ja ymmärtäminen
Sielunhoidolliset taidot 2: Kuunteleva rukous
Hengellinen kapinointi
Kieltäminen
Käänteinen vanhemmuus ja puolison korvike
Henkilökohtaiset ja yhteisölliset linnakkeet
Taakankantaminen
Seksuaalista kehitystä haavoittavat kokemukset
Tavallisimmat virheet sielunhoidossa
Terveet ja vääristyneet auktoriteettisuhteet
Päästä irti vanhasta
Tunnistatko rakkauden?

*********************************************************************************************************

Kolmannella ja neljännellä jaksolla käsitellään erityiskysymyksiä,
esimerkiksi riippuvuuksia, masennusta, loppuun palamista, henkistä väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä.
Nämä jaksot voidaan suorittaa missä järjestyksessä tahansa.

SIELUNHOIDON ERITYISALUEITA osa 1
Syntymää edeltävät ja varhaislapsuuteen liittyvät ongelmat (osa 1)
Syntymää edeltävät ja varhaislapsuuteen liittyvät ongelmat (osa 2)
Torkkuva henki
Vangittu henki
Sisäinen paraneminen ja vapauttaminen
Henkinen väkivalta
Yleiskuva hyväksikäyttäjästä
Seksuaalisesti hyväksikäytetyn hoitaminen
Sukupolvien synnit
Häpeä (osa 1)
Häpeä (osa 2)
Menetysten sureminen
Hengen hoitaminen ja ravitseminen

**********************************************************************************************************

SIELUNHOIDON ERITYISALUEITA osa 2
Paranemisen ylösnousemusnäkökulma
Hengellinen kypsyminen
Pelkojen voittaminen
Masennus
Loppuunpalaminen
Seksuaaliset riippuvuudet
Väärät turvapaikat
Henkinen aviorikos
Tunnesiteet
Yhteisöllisyys Kristuksen ruumiissa
Sekä muita erityiskysymyksiä

*********************************************************************************************************

TEEMALLISET OPETUSPÄIVÄT
Järjestämme teemallisia opetuspäiviä sekä toimistollamme että tilauksesta muualla.
Aiheina ovat sielunhoidon peruskoulutusten teemat.
Lisäksi tarjonnassamme ovat mm. seuraavat aiheet:

 • Juuriin ulottuva rukous
 • Rajat kymmenen käskyn näkökulmasta
 • Auttajan rajat
 • Mitä on siunaus?

********************************************************************************************************

Kurssilaisten antamaa palautetta
PALAUTETTA