Tiedote

 Suomen Elijah ry:n sielunhoidon perustason koulutukselle Suomen ACC:n hyväksyntä

 

Suomessa on kasvava joukko ihmisiä, jotka kaipaavat hengellistä ja maallista tukea ja ohjausta elämäänsä. Seurakunnat pyrkivät parhaansa mukaan kohtaamaan heitä. On tärkeää, että seurakunnissa toimivilla, usein vapaaehtoisilla auttajilla, on riittävä osaaminen ja koulutus ihmisten kohtaamisessa. Suomessa on useita tahoja, jotka järjestävät sielunhoidollista koulutusta. Suomen Elijah ry on yksi suurimmista toimijoista, sillä jo yli 600 henkilöä on saanut peruskoulutuksen yhdistyksen kautta. Suomen Elijah ry on saanut perustason koulutukselle Suomen ACC:n kreditoinnin elokuussa 2013.

Suomen Elijahin sielunhoidon perusopetus koostuu neljästä koulutusjaksosta, joista kahden ensimmäisen jakson sisältö kattaa Suomen ACC:n vaatiman sielunhoidon perustason koulutuksen kriteerit. Kreditoinnin hyväksymiskirjeessä todetaan: ”Suomen Elijah ry:n perustason koulutuksen laajuus ylittää reilusti Suomen ACC:n perustason kriteereissä vaadittavan kokonaisuuden ja on sisällöllisesti hyvin kattava. Se sisältää runsaasti hengellisyyttä painottavaa, selkeää, raamatullista ja johdonmukaista opetusta, jota tukevat asianmukaiset työkirjat. Koulutukseen sisältyy myös hyvä psykologinen katsaus ihmisen kehitysvaiheisiin ja kiintymyssuhteeseen. Erityisvahvuutena on omaan kasvuprosessiin suuntautuva ote, jota tuetaan prosessipäiväkirjan, kotitehtävien ja runsaan pienryhmätyöskentelyn avulla.”

Lisätietoja

Elijahin toimisto                                                                                                                

elijah@elijah.fi

 Suomen ACC on perustettu vuonna 2005 kokoamaan kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekeviä henkilöitä ja yhteisöjä. Yhtenä Suomen ACC:n kunnianhimoisena tavoitteena oli kehittää Suomeen yhteisesti hyväksytyt kriteerit kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon. Ensimmäisenä laadittiin Sielunhoidon perustason koulutuksen vähimmäisvaatimukset.
Lisätietoja on luettavissa osoitteessa www.accfinland.org/kreditointi.